Tips en Tricks

om je doelen te behalen.Positieve mindset:

  • Om doelen te bepalen en te behalen is een positieve mindset van groot belang. Zonder een positieve mindset kom je nergens. Je moet weten wat jou belemmerd of juist energie geeft. Wanneer je een positieve mindset hebt kan je beter met tegenslagen omgaan, flexibel zijn en focus houden om je doelen te behalen. Negatieve gedachten kunnen je behoorlijk in de weg staan. Met een positieve mindset kan je van negatieve gedachten positieve gedachten maken, of je in elk geval niet laten beïnvloeden door die negatieve stortvloed van gedachten. Een positieve mindset krijg je meestal niet zomaar, maar zal je hard voor moeten werken. Wil je meer lezen over een positieve mindset en hoe jou dit kan helpen om je doelen te behalen? Tik dan op de link hieronder.

Maak je doelen visueel:

  • Een goed hulpmiddel is het maken van een vision board. Een vision board is een verzameling van plaatjes en teksten van het doel dat je wil behalen. Dat vision board hang je ergens zichtbaar op zodat je elke dag opnieuw herinnert wordt aan jou persoonlijke doel. Als je elke dag het plaatje ziet van wat jij wil behalen, dan slaat jou brein dit op en wordt het gemakkelijker om je te focussen op dat dat doel. Wanneer je weet wat je wilt behalen zal je er meer voor over hebben om daadwerkelijke stappen te nemen en om uit je comfortzone te stappen. 

Richting bepalen:

  • Maak een overzicht met korte en lange termijn doelen. Bedenk welke stappen jij moet zetten om je doel te behalen. Maak deze concreet. Een doel is concreet wanneer je het SMART formuleert. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 

Ook interessant: Het behalen en bepalen van je doelen.

Geen plan B

  • Focus je op plan A. Zolang je geen plan B hebt, heb je geen plan om op terug te vallen. Dit zorgt ervoor dat je je volledig op plan A zal moeten storten om dat plan te laten slagen. Met een plan B kan je te snel opgeven en over gaan naar dat plan.

Focus:

  • Een vrouw kan multitasken. Mee eens? Ik niet. Zodra ik een poging doe tot multitasken is deze gedoemd te mislukken. Een goede focus houden op twee dingen tegelijk is gewoon weg onmogelijk. Doe wat je echt wil en echt leuk vind en ga daar volledig voor. Dat onderwerp verdient je volledige focus. 

Lees ook:


Categorie Persoonlijke ontwikkeling: